Dne 12. února Otec biskup Josef Nuzík sloužil mši sv. za nemocné, jejich příbuzné a zdravotníky v dominikánském kostele v Olomouci. Po mši sv. proběhla přednáška P. Antonína Krasuckého o slavení svátosti pomazání nemocných v nemocnicích pro přítomné pracovníky ve zdravotnictví.