Jednodenní prázdninová duchovní obnova pro zdravotníky, nemocniční kaplany a dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví se letos o letních prázdninách uskuteční:

6. 8. 2022 v Klášterní budově ve Zlíně pod vedením P. Mgr. Michala Staufčíka,

20. 8. 2022 v Acibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde ji povede P. ThLic. MUDr. Martin Uher, PhD. et PhD.
 
Bližší informace, přihlašování: na www.jsmeblizkovam.cz