Já jsem pastýř dobrý. Já dávám život za své ovce.

Velikonoční mše sv. v Nemocnici Přerov

se bude konat ve Velikonočním oktávu ve čtvrtek 25. dubna 2019
ve 14:30 hod. v budově LDN na oddělení II. ve 4. poschodí
v jídelně pro nemocné.


Zveme všechny nemocné, ošetřující personál, příbuzné i farníky.

sestra Mgr. Marie Goretti Dřímalová,
nemocniční kaplanka