Baťova nemocnice ve Zlíně otevřela nový pavilon, na jednom místě koncentruje paliativní péči a léčbu bolesti

V tuzemsku unikátní koncept, který dnes představila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, spojuje na jednom místě léčbu bolesti, paliativní péči o vážně nemocné a umírající, ale také duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc pro pacienty a jejich blízké. Ve zlínské nemocnici je nyní tato péče pod jednou střechou, lidé ji najdou v prostorách nově zrekonstruovaného pavilonu 10. Slavnostního otevření budovy se dnes účastnil i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a řada dalších hostů. Krajská nemocnice T. Bati investovala do stavebních úprav a dovybavení ambulantního provozu 9 milionů korun z vlastního rozpočtu.

 

Rekonstrukce budovy je stavebně dokončena a pacienti už ji dva týdny využívají. V minulém týdnu její prostory u příležitosti Světového dne nemocných vysvětil Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných. Péče a služby nabízené v desátém pavilonu se budou i nadále rozvíjet, a to například v oblasti intervenční léčby bolesti, správné výživy pacientů při léčbě bolesti či v paliativní péči, ale také například plánovaným otevřením poradny pro pozůstalé. „Nabídneme tuto službu od jara letošního roku, chceme rodinám pacientů poskytnout pastorační poradenství a doprovázet je v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého člověka,“ doplnil Vít Kadlčík, vedoucí týmu nemocničních kaplanů. Ti v nových prostorách rovněž sídlí, podílejí se na fungování paliativního týmu a zároveň poskytují klinickou pastorační péči pacientům u lůžka přímo na odděleních Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Převzato z: https://www.kntb.cz/nemocnice-otevrela-novy-pavilon-na-jednom-miste-koncentruje-paliativni-peci-a-lecbu-bolesti