V uplynulých dnech bylo zveřejněno další poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi. Součástí poselství je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných .

Poselství je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále se rozesílá na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení.

Letošní poselství je z pera biskupa Antonína Baslera a přináší jeho zkušenost s modlitbou křížové cesty: „Snažím se modlívat křížovou cestu každý pátek, nejraději kolem třetí hodiny odpolední. Za ta léta už nepoužívám cizí texty, mám svoje rozjímání, které se snažím vtisknout do paměti srdce, aby bylo po ruce, když se některé zastavení objeví na mé životní cestě.“ A přikládá vlastní rozjímání křížové cesty.

P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát, tentokrát pro nemocné vybral slova papeže Františka, který se zamýšlí nad prožíváním nemoci v rodině, s komentářem Radia Proglas.

Text poselství: zde