Ve čtvrtek 10. 10. 2019 ve 14: 30 h

proběhne v přerovské nemocnici

v jídelně LDN (3. patro)

SPOLEČNÁ MODLITBA

RŮŽENCE ZA NEMOCNÉ.

Srdečně zveme pacienty a jejich příbuzné,

ošetřující personál i přerovské farníky.