V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 4. 7. 2023 proběhly vernisáže výstav fotografií o službě kaplanů v domovech pro seniory „Kaplan, průvodce ve stáří“ a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví „Podaná ruka“.

Za Arcibiskupství olomoucké promluvil Mons. Bohumír Vitásek, který sdílel radost z rostoucího zájmu o duchovní péči v sociálních službách a také ochoty dobrovolníků ve svém volném čase se věnovat nemocným. Vysoce hodnotil podporu vedení domovů pro seniory, když nacházejí finanční prostředky ve svých napjatých rozpočtech a službu kaplanů platí, neboť vidí její prospěšnost pro klienty, jejich blízké i personál. V současné době v Arcidiecézi olomoucké pracují 4 kaplani v domovech pro seniory, během měsíce června 5 domovů projevilo zájem „mít“ svého kaplana; dobrovolnickou službu ve zdravotnických a sociálních službách vykonává téměř 60 dobrovolníků.

Přítomné pozdravil MUDr. Michal Hrnčiarik, předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR: Ocenil obětavou službu dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví a kaplanů, kteří se podílejí na zavádění paliativní péče do domovů pro seniory.

Na realizaci výstavy „Kaplan, průvodce ve stáří“ se podílely Domov pro seniory Tovačov a Dům seniorů František v Náměšti na Hané, kde Pavel Langer za spolek křesťanských fotografů Člověk a víra fotografoval kaplany při jejich práci. Zástupkyně tovačovského domova, sociální pracovnice Mgr. Monika Zaoralová a Mgr. Kristýna Holomčíková, uvedly: „Díky službě kaplana, který je odborníkem na spirituální oblast, se nám podařilo naplnit požadavky na celostní péči o naše klienty. Náš kaplan disponuje vzácnou devízou, kterou je čas: Má čas na rozhovory s klienty i personálem a slyší i nevyřčená slova. Zapojuje se do aktivit našeho zařízení: Když jsme slavili 120 let od založení domova, požehnal jeho prostory i nový zvon na zahradě, na naší konferenci měl příspěvek a duchovní slovo při vzpomínce na zemřelé klienty. Ze začátku k nám pan Mgr. Roman Nehera docházel na jeden den, pak s námi už byl dva dny, protože zájem o jeho služby je velký. Kdyby to bylo možné, stáli bychom ještě o rozšíření služby o další den…“ Dům seniorů František reprezentovala delegace zaměstnanců: Mgr. Martina Horáková, sociální pracovnice, a rodina Sulovských, jejíž členové pracují na různých pozicích. Paní Horáková prezentovala výsledky průzkumu, který udělala mezi klienty domova, na téma: Jaké máte zkušenosti se službou kaplana? – A zazněly výpovědi uznání empatie pana Hubáčka, jeho laskavosti a smyslu pro humor. Poděkování za možnost sv. přijímání a četby z Písma svatého. A vůbec jeho přítomnost – být s člověkem v tichu…

Mgr. Roman Nehera, autor snímků výstavy „Podaná ruka“, vyzdvihl dobrovolníky v duchovní péči jako spolupracovníky nemocničních kaplanů, kteří s velkým nasazením slouží především geriatrickým pacientům.

Dr. Marta Hošťálková pak objasnila, kdo to je dobrovolník v duchovní péči ve zdravotnictví a co dělá. Hovořila o dobrovolnickém programu Arcibiskupství olomouckého, vzdělávání a formaci dobrovolníků – proběhlých i připravovaných kurzech.

Bohu díky!