V arcidiecézi Olomouc si na různých místech a rozmanitým způsobem připomeneme XXVIII. světový den nemocných.

11.2. v přerovské nemocnici oslavíme tento den mší svatou  s udílením svátosti pomazání nemocných.  Bude se konat na LDN II. ve 4. poschodí  na jídelně pro nemocné ve 14: 30.

13. 2.  ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati bude Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných, sloužit mši svatou za pacienty, jejich příbuzné a za pracovníky této nemocnice.

           Mše sv. proběhne v 15:30 h.ve výukové místnosti Pavilovnu 48.

13. 2. v uherskohradišťské nemocnici se uskuteční v 16 h. mše svatá a následný program - viz plakátek