V Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci náš institut v sobotu 24. 7. 2021 uspořádal ztišení a zamyšlení pro zdravotníky na téma Jak zůstat milosrdným zdravotníkem.

Duchovní obnovu vedl P. Mgr. MUDr. Václav Moravec. Otče Martine, děkujeme!