V Klášterní budově Regině ve Zlíně náš institut v sobotu 17. 7. 2021 uspořádal ztišení a zamyšlení pro zdravotníky na téma Jak zůstat milosrdným zdravotníkem.

Duchovní obnovu vedl P. Václav Tomiczek, koordinátor nemocničních kaplanů v ostravsko-opavské diecézi. Otče Václave, děkujeme!