Zveme všechny pacienty, pracovníky nemocnice i ostatní zájemce na adventní mši sv. do přerovské nemocnice.