Poděkování zdravotníkům za péči o nemocné v době nouzového stavu

Děkujeme všem zdravotníkům za jejich obětavou službu, profesionální a empatický přístup k pacientům.

Do nadcházejících dnů přejeme a v modlitbě vyprošujeme všem síly, zdraví a Boží požehnání v každém dobrém jednání.