Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. v roce 1993 a připadá na svátek Panny Marie Lurdské 11. února. Tento den nám má připomínat, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nemocní, a dát možnost vyjádřit solidaritu s nimi.

V areálu Vsetínské nemocnice se letos právě v tento den konala ve zcela zaplněné kapli sv. Růženy z Limy slavnostní mše svatá s možností přijetí svátosti pomazání z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka. Koncelebranty byli Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných, vsetínský děkan Mgr. František Král a místoděkan P. Vlastimil Vaněk. Mše svaté se kromě nemocných zúčastnili rovněž mnozí bývalí i současní zaměstnanci nemocnice a také několik klientů Charity Vsetín, kterým ochotné pečovatelky zajistily dovoz, odvoz i asistenci.

Biskup Nuzík pak následně požehnal nový interní pavilon, uvedený do provozu v loňském roce: Požehnání patří tomuto místu, pacientům, kteří zde přicházejí hledat pomoc ve své nemoci, ale i zdravotníkům, jež zde pracují, a všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice,“ uvedl biskup k přítomným. Poté se pozdravil i se zdravotníky na oddělení a s několika pacienty. Vzhledem ke stávajícímu zákazu návštěv z důvodů chřipkové epidemie proběhla tato setkání velmi krátce, ale i přes tuto skutečnost byli vybraní pacienti jeho návštěvou velmi potěšeni. Je důležité, že vedení Vsetínské nemocnice kromě péče o fyziologické potřeby nezapomíná i na duchovní přání věřících pacientů. Ti mohou tak již sedmým rokem využívat služeb nemocničních kaplanů, kteří v nemocnici působí, a rovněž kněží a duchovních křesťanských církví, kteří do ní pravidelně docházejí.

Slavnostního setkání v prostorách nového interního pavilonu se zúčastnili rovněž zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem, starosta města Vsetína Mgr. Ing. Jiří Růžička a místostarostka Mgr. Simona Hlaváčová, ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková, zástupci vedení, primáři, zdravotníci bývalí i stávající, a mnozí další hosté.

Celá slavnost byla prodchnuta krásnou a milou atmosférou, kterou na svých fotografiích zachytili pan Radovan Kocúrek a pan Lubomír Holý.