PRÁZDNÝ HROB MĚNÍ ŽIVOTY ŽEN, KTERÉ K NĚMU SPĚJÍ.

JEJICH MYŠLENÍ JE ZASTŘENO.

KDE JE JEŽÍŠ? KDE JE JEHO TĚLO?

STALO SE TO, CO MNOHOKRÁT Z JEHO ÚST
SLYŠELY, NA JEHO SLOVA POZAPOMNĚLY.

KÁMEN SMUTKU A ZÁRMUTKU JE ODVALEN,
V PRÁZDNÉM HROBĚ ZANECHÁVAJÍ VŠECHNU
SVOU BEZNADĚJ.

PŘEKVAPENÍ, ÚŽAS, RADOST JEJICH SMUTEK
VYSTŘÍDAL, OPRAVDU:

„JEŽÍŠ Z MRTVÝCH VSTAL.“


POŽEHNANÉ VELIKONOCE PŘEJÍ

P. BOHUMÍR, MARTA, VĚRA A ROMAN