Pro pacienty

Vážení pacienti,

nedílnou součástí personálu nemocnic se stává nemocniční kaplan. Můžete se na něho obrátit v prožívání těžkostí v nemoci, v pochybnostech ve víře, ve ztrátě naděje, v prožívání úzkostí a strachu... Může vám být nablízku v bolestných i radostných chvílích.

Kdo je nemocniční kaplan?

Co vám může nemocniční kaplan poskytnout?

Nemocniční kaplan neprovádí žádnou náboženskou agitaci a nikdy nenabízí pacientům zázračné uzdravení!


Jak kontaktovat nemocničního kaplana?

Vážení pacienti,

Máte-li zájem o návštěvu nemocničního kaplana,