Výrazné osobnosti nemocnic Zlínského kraje převzaly v úterý 15. listopadu 2023 ocenění ve zlínské Baťově vile. O držitelích ocenění rozhodli sami zaměstnanci nemocnic, kteří hlasovali v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2023. Za Zlínský kraj přišli oceněným poblahopřát a poděkovat za jejich práci hejtman Radim Holiš, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová, náměstek hejtmana David Vychytil a radní Jiří Jaroš. Mezi oceněnými byl i vedoucí kaplan Vítek Kadlčík. Blahopřejeme!

Dále na odkaze:  https://zlinskykraj.cz/tiskove-zpravy/v-baove-vile-byly-oceneny-osobnosti-nemocnic-zlinskeho-kraje