Cena Křesadlo pro Janu Tobolovou

Dne 12. prosince 2023 se v Arcibiskupském paláci v Olomouci vybraným dobrovolníkům udělovala cena Křesadlo. V letošním roce bylo nominováno na toto ocenění více než třicet osob, z nichž bylo nakonec oceněno osm výjimečných osobností. Mezi nimi byla Jana Tobolová, nominovaná Nemocnicí AGEL Prostějov, která Křesadlo získala za dobrovolnickou činnost v oblasti zdravotnictví. Paní Jana Tobolová v nemocnici působí jako dobrovolník v duchovní péči na základě pověření Arcibiskupství olomouckého: Ve svém volném čase již víc než pět let navštěvuje dlouhodobě nemocné pacienty převážně na lůžkovém oddělení s paliativní péčí. V medailonku držitelka ceny Křesadla uvádí: „V nemocnici mě přiřadili na LDN, jsem tam velmi ráda. Je to pomoc pro druhé, ale je to také naplnění pro sebe sama. Radost, se kterou odcházím z nemocnice, když vím, že jsem dneska třeba povzbudila, potěšila několik pacientů, je opravdu nesdělitelná, nepředatelná.“

Gratulujeme paní Janě Tobolové k ocenění a přejeme mnoho sil a radosti ve službě druhým!

Medailonek Jany Tobolové:  https://www.youtube.com/watch?v=bWaDTiJKgvM&list=PLA459dP-VpENYwYrylQUPVPgQL2s-Sqct&index=5

Fotografie převzaty z Člověk a víra od pana Pavla Langera:  https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b9c07676-4a30-413f-9e24-b281c6eae2f5

Zdroj: https://maltezskapomoc.cz/mezi-dobrovolniky-olomouckeho-kraje-je-osm-neuveritelnych-pribehu-slecna-pomahajici-na-ukrajine-ci-senior-venujici-ochrane-jeseniku/