Ve dnech 20. 7. – 21. 7. 2023 proběhl v prostorách olomouckého arcibiskupského paláce již čtvrtý ročník Letní školy krizové intervence. Kurz v rozsahu 20 hodin, věnovaný základům krizové intervence, organizoval JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú. pod vedením Mgr. Veroniky Vymětalové, výborné supervizorky ve zdravotnických i sociálních službách, psycholožky a psychoterapeutky a dlouholeté lektorky kurzů v oblasti poradenství, krizové intervence, týmové spolupráce a osobnostního rozvoje. Kurzu se účastnilo 12 osob z řad nemocničních kaplanů a zdravotníků, mezi nimiž byla lékařka a zdravotní sestry.

Cílem kurzu byl nácvik komunikace a jednání s pacientem v krizové situaci. V úvodu byly vyjasněny základní pojmy, postupně se účastníci seznámili s různými typy krizí v životě člověka, ale i s principy a postupy krizové intervence. Při práci ve skupinkách se učili vést rozhovor, reagovat a poskytovat podporu a stabilizaci klienta v krizové situaci.

Kurz naplnil očekávání účastníků a to, jak dlouholetých nemocničních kaplanů, tak jejich začínajících kolegů. Při závěrečném hodnocení zaznívala z úst účastníků slova chvály a vděčnosti, která shrnuje vyjádření jednoho z kaplanů: „Kurz byl pro mě přínosný. Oceňuji především jeho zaměření na praxi, které mi umožní s větší jistotou komunikovat s pacienty v krizi, nebát se jejich emocí a víc se zaměřit i na vlastní reflexi toho, co prožívám v rozhovoru s nimi. Mockrát děkuji Veronice za způsob vedení kurzu, zkušenosti a podporu v osvojování si nových dovedností.“ (kaplan J.)

V příštím roce hodlá institut nabídnout účastníkům pokračování kurzu, tentokrát s Mgr. Bohunkou Horskou.