Ve středu 28. 6. 2023  olomoucký Institut klinické pastorační péče JSME BLÍZKO VÁM ve spolupráci s Centrem paliativní péče uspořádal druhý kurz v oblasti paliativní péče20 účastníků, z toho 17 nemocničních kaplanů a 3 sestry, se pod vedením lektorky Bc. Viery Ivanovové věnovali otázkám plánování péče v závěru života. Důraz byl položen na nácvik rozhovoru s pacientem o jeho přáních a preferencích, na stanovení cílů péče a komunikaci s příbuznými. Na závěr kurzu účastníci obdrželi nástroj pro dokumentaci hodnot a preferencí klienta – Průvodce budoucí péčí.