V sobotu 8. 7. se konala duchovní obnova pro zdravotníky, nemocniční kaplani a dobrovolníky v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. P. ThLic. Jan Szandera pro její účastníky připravil 4 přednášky s těmito tématy: 1. Je člověk schopen milovat Boha  a druhého člověka nezištně?, 2. Jaký je můj vztah k Ježíši Kristu?, 3. Jak prožívám Boží vyvolení?, 4. Jaká je má modlitba? Tyto otázky vedly nás k zastavení a zamyšlení se nad motivy služby, k modlitbě vděčnosti za dar povolání ke službě a k posílení důvěry v Boží pomoc a blízkost v každé situaci, i když ji zrovna nevnímám. Další olomoucká duchovní obnova, tentokrát v době adventní, proběhne v sobotu 16. 12. s P. Petrem Benešem z Prahy, autorem knihy „Vzhůru srdce“, která obsahuje zamyšlení nad biblickými texty.