Při ekumenické bohoslužbě 26. 11. ve Zlíně bude vysláno 16 nemocničních kaplanů, kteří působí ve zdravotnických a sociálních službách především ve Zlínském kraji.