XXXI. světový den nemocných připadá na sobotu 11. února 2023. S věřícími, ale také s pacienty a personálem nemocnic v arcidiecézi se ho v následujících dnech chystají oslavit biskupové Josef Nuzík a Antonín Basler.

Již ve středu 1. února zavítá do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně biskup Josef Nuzík. Pozdraví se s členy představenstva nemocnice, navštíví pacienty hospitalizované v Centru klinické gerontologie a setká se s členy podpůrného a paliativního týmu. V kostele sv. Filipa a Jakuba pak bude v 16.00 sloužit mši svatou za nemocné a jejich blízké, za zdravotníky a další personál zlínské nemocnice. A po skončení v rámci agapé pohovoří se zdravotníky a nemocničními kaplany. Bohoslužbu bude možné sledovat prostřednictvím YouTube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba.

O necelý týden později, 7. února, si tento významný den s biskupem Antonínem Baslerem připomenou pacienti a pracovníci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Po jednání s členy managementu nemocnice je v programu vyhrazen prostor pro požehnání a setkání biskupa Baslera s nemocnými a personálem na vybraných klinikách, letos na psychiatrii a 1. chirurgii. V 15.00 pak bude slavit mši svatou v nemocniční kapli Božího milosrdenství, po níž bude následovat drobné občerstvení a sdílení účastníků bohoslužeb.

V předvečer Světového dne nemocných, 10. února, pak biskup Basler navštíví pacienty v olomoucké vojenské nemocnici a také se setká s lékaři, sestrami a dalším zdravotnickým personálem. V přilehlém kostele sv. Štěpána bude také celebrovat mši svatou za nemocné a zaměstnance nemocnice.

Během měsíce února bude v mnohých farnostech sloužena mše svatá spojená s udílením svátosti pomazání nemocných.

Pastorační péče o nemocné v Arcidiecézi olomoucké patří k pastoračním aktivitám, která se v posledním desetiletí dynamicky rozvíjí: V současné době působí 33 nemocničních kaplanů a 49 dobrovolníků v duchovní péči v 30 zařízeních zdravotnických a sociálních služeb. Nedílnou součástí vizitací děkanátů našimi biskupy se stala jejich návštěva nemocnice nebo domova seniory, při které se setkávají s pacienty a zdravotníky. Dvakrát do roka – na prahu postní a adventní doby – vychází poselství pro nemocné z pera biskupů a prezidenta arcidiecézní Charity, které provází přípravou na Velikonoce a Vánoce nemocné ve farnostech a nemocnicích.

U příležitosti oslav XXXI. světového dne nemocných napsal papež František poselství nemocným na téma: „Postarej se o něj. – Soucit jako synodální léčebné cvičení“. Vybízí nás v něm k pomoci nemocným a společné cestě životem: „Nemoc je součást naší lidské zkušenosti. Může se však stát nelidskou, pokud je prožívána v izolaci a opuštěnosti a pokud není doprovázena péčí a soucitem. Když někam společně vyrazíme, je běžné, že se zastavíme, když je někdo unavený nebo překonává po cestě nějakou potíž. Právě v těchto chvílích je zřejmé, jakým způsobem kráčíme: zda cestu konáme společně, nebo zda jen jdeme stejným směrem, ale každý sám za sebe, staráme se o své zájmy a necháváme ostatní, aby „se nějak s cestou vypořádali“. Proto v tento 31. Světový den nemocných, uprostřed synodální cesty, vás vyzývám, abyste se zamysleli nad tím, že právě skrze zkušenost křehkosti a nemoci se můžeme učit jít společně podle Božího stylu, kterým je blízkost, soucit a něha.“ (celý text poselství)

(foto: biskup Basler navštívil již koncem ledna pacienty Interny Zábřeh. Snímek převzat z facebookové stránky Interny Zábřeh)